Ehdot

Ole hyvä ja lue seuraavat Tidypos AS:n tuotteita koskevat ostoehdot huolellisesti.
Pidätämme oikeuden muuttaa ehtoja koska tahansa, joten sinun tulee lukea ehdot uudelleen aina tehdessäsi ostoksia.
Osapuolet

Myyjä:
Tidypos AS
Norjan yritystunnus:
97 505 549MVA

Postiosoite:
Forskningsparken USN Raveien 205, 3184 Borre, Norja

Käyntiosoite:
Forskningsparken USN Raveien 205, 3184 Borre, Norja

Sähköposti:
info@tidypay.no
Myöhemmin “Tidypos”.
Ostajalla tarkoitetaan {1}henkilöä, joka on merkitty ostajaksi tilauksen yhteydessä, {2}myöhemmin “sinä”, “ostaja” tai “asiakas”.
Ostajaan ja myyjään viitataan yhteisesti sanalla “osapuolet”.

Yleistä
Nämä ostoehdot koskevat kaikkea tuotteiden ja palvelujen ostoa Tidyposilta.
Alle 18-vuotiaat asiakkaat eivät voi tehdä ostoja, sillä Tidyposin maksujärjestelmässä on ikäraja.
Ostoehdot eivät rajoita asiakkaan luovuttamattomia oikeuksia, jotka määräytyvät esimerkiksi kuluttajansuojaa, markkinointia, peruutusoikeutta, henkilötietoja ja/tai verkkokaupankäyntiä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Ostaminen
Ostotapahtumaa koskevan sopimuksen perustana ovat ostoehdot, asiakkaan tilaus (ja tilausvahvistus), tilausratkaisussa kerrotut tiedot sekä mahdolliset muut sovitut ehdot.
Siinä tapauksessa, että nämä tiedot ovat ristiriidassa keskenään, noudatetaan osapuolten selkeästi sopimia asioita, kunhan ne eivät ole ristiriidassa pakollisen lainsäädännön kanssa.
Sopimusta täydennetään myös asiaankuuluvilla muilla säädöksillä koskien yritysten ja kuluttajien välisiä ostotapahtumia.
Tilauksesi on sitova, kun se rekisteröidään Tidyposin palvelimelle.
Tilauksesi sitoo myös Tidyposia, kunhan tilaus ei poikkea tidypay.com-verkkosivuston tarjonnasta.
Sinulla on kuitenkin oikeus peruuttaa ostosi peruutusoikeuden mukaisesti, ks. tiedot edempänä.
Kun tilaus saapuu, Tidypos vahvistaa tilauksen lähettämällä tilausvahvistuksen automaattisesti.
Lue tilausvahvistus huolellisesti sen saavuttua ja tarkista, että se vastaa tilaustasi.
Asiakkaan tilauksen ja Tidyposin lähettämän tilausvahvistuksen väliset erot katsotaan uudeksi Tidyposin esittämäksi tarjoukseksi, jonka voit joko hyväksyä tai hylätä.
Sinulla on edelleen oikeus pyytää alkuperäistä tilaustasi, mikäli se vastaa tidypay.com-verkkosivuston tarjontaa.
Poikkeuksia voi esiintyä, esimerkiksi selkeissä hintavirheissä (ks. kohta “Hinnat” edempänä).
Sopimus ei kuitenkaan ole sitova, jos Tidyposin verkkokaupan tilausratkaisun tarjouksessa tai ostajan tilauksessa on kirjoitus- tai painovirheitä, jotka toinen osapuoli havaitsee tai jotka toisen osapuolen tulisi havaita.
Jos mainoksissa, verkkokaupoissa tai vastaavissa esiintyy tällaisia merkittäviä kirjoitus- tai painovirheitä, Tidypos voi yksipuolisesti muuttaa, poistaa tai hylätä tilauksia.

Ostojen hintaehdot
Kaikki hinnat on esitetty ilman arvonlisäveroa.
Rahti veloitetaan erikseen, ellei toisin ole selkeästi ilmaistu.
Oston kokonaiskustannukset ilmoitetaan ennen tilaamista ja niihin sisältyy kaikki ostoon liittyvät kulut, kuten postimaksut, rahti, pakkaaminen jne.

Sopimuksen purkaminenTidyposin kanssa solmitun sopimuksen purkaminen edellyttää, että purkaminen tehdään kirjallisesti vähintään kuukautta (1) ennen seuraavan neljänneksen alkamista.
(Asiakkaita laskutetaan lisensseistään neljännesvuosittain: tammikuussa, huhtikuussa, heinäkuussa ja lokakuussa.)
Ostetut tuotteet ovat asiakkaan omaisuutta eikä niitä tule palauttaa, ellei toisin ole sovittu.

Toimitus
Tuotteet lähetetään mahdollisimman pian sen jälkeen, kun sopimus on käsitelty yrityksessämme.

Tärkeää!
Emme voi taata yllä mainittuja toimitusaikoja loma- ja ruuhka-aikoina!

Maksaminen
Tidypos voi vaatia maksua tuotteesta siitä hetkestä alkaen, kun se lähetetään ostajalle Tidyposilta.
Ostaja saa laskun ostoksestaan.

Maksujen PCI-standardi
Täten ilmoitamme, että maksuja koskevat PCI DSS -standardin C-tason vaatimukset.
Tämä tarkoittaa esimerkiksi, että laitteet tarkistetaan säännöllisesti peukaloinnin tai vaihtamisen varalta ja että laitteiden täytyy aina olla myyjän hallinnassa.
Tidypos sitoutuu noudattamaan PCI:n 1-tason vaatimuksia ja edellyttää sitä myös alihankkijoiltaan.
Tämä tarkoittaa myös, että Tidypos noudattaa PCI DSS -vaatimuksia ja huolehtii kortinhaltijan tietojen tietoturvasta.

Takuu
Tidyposin tai valmistajan myöntämä takuu täydentää ostajan lainmukaisia oikeuksia esimerkiksi tuotteen kestävyyteen liittyen.
Näin ollen takuu ei rajoita ostajan oikeutta tehdä valitus ja esittää vaatimuksia toimitusviivästyksiin tai tuotevirheisiin liittyen.

Oikeudet
Verkko-osoite tidypay.com ja kaikki siellä oleva sisältö on Tidyposin tai sen kumppaneiden omaisuutta.
Tiedot ovat tekijänoikeuden ja markkinointilainsäädännön alaisia.
Tavaramerkkejä, yritysten nimiä, tuotteiden nimiä, kuvia, graafisia elementtejä, malleja, asetteluja ja tuotteita tai muuta sisältöä koskevia tietoja ei saa käyttää ilman Tidyposin etukäteen myöntämää kirjallista lupaa.
Ohjelmistot
Tidypos ei ole vastuussa ohjelmistovirheiden seurannaisvahingoista tai kolmansien osapuolten vastuuvelvollisuuksista.

Virheilmoitus
Virheilmoitustapauksessa Tidypos sitoutuu ryhtymään korjaaviin toimenpiteisiin 24 tunnin kuluessa siitä, kun virheestä on ilmoitettu.
Kiistat ja sovellettava lainsäädäntö
Valitukset on toimitettava Tidyposille kohtuullisen ajan kuluessa.
Osapuolten tulee yrittää ratkaista ostoon liittyvät kiistat sopimalla.
Mikäli osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen, ostaja voi ottaa yhteyttä kuluttajalautakuntaan.
Muussa tapauksessa kiistat ratkaistaan Norjan tuomioistuimessa.