KÄYTTÖOIKEUDET

KAMERA:
Edellytetään lupaa käyttää puhelimen kameralaitteistoa.
Sitä ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen.
Tämä on välttämätöntä sovelluksen toiminnan kannalta.

PUHELIMEN TILAN LUKEMINEN:
Tämä lupa edellytetään yksinomaan laitteiden Bluetooth-yhteyden luomiseksi, eikä sitä käytetä mihinkään muuhun.

ULKOISEN TALLENNUSTILAN KÄYTTÄMINEN:
Lupa kirjoittaa tietoja ulkoiseen muistipaikkaan.

LAKISÄÄTEINEN VAROITUS:
Mitään kyseisiä henkilötietoja ei voida jakaa kolmansien osapuolten tai yritysten kanssa.
Tietoja ei tallenneta millään lailla.
Tietoja käytetään yksinomaan sovellustoimintoihin.