Polityka prywatnośc

ZGODY

 

APARAT:
Do korzystania z aparatu fotograficznego telefonu wymagana jest zgoda.
Nie może on być używany w żadnym innym celu.
Jest niezbędny do podstawowego funkcjonowania aplikacji.

ODCZYTYWANIE STANU TELEFONU:
Jest to zgoda niezbędna do dostosowania połączenia Bluetooth z urządzeniami i nie będzie wykorzystywana do innych celów.

ZAPISYWANIE W PAMIĘCI ZEWNĘTRZNEJ:
Zgoda na zapisywanie danych w pamięci zewnętrznej.

OSTRZEŻENIE PRAWNE:
Żadne dane osobowe, o których mowa, nie mogą być udostępniane stronom trzecim i firmom.
Nie są w żaden sposób przechowywane.
Nie są używane do celów innych niż funkcjonowanie aplikacji.