Kom igång 

Frågor? Kontakta oss på onboarding@tidypay.com

Onboarding Swedish

Kundinformation

Har du tidigare haft lösningar för korthantering?

Vänligen ge oss information om behöriga undertecknare, ägare och/eller styrelseledamöter/ägare enligt följande:

Namn, e-postadress, mobiltelefon till behörig firmatecknare/förvaltare och/eller ägare - 2 olika identitetskort - plus privat el/vattenräkning eller liknande

Maximum upload size: 5.12MB
Maximum upload size: 5.12MB
Maximum upload size: 5.12MB

Namn och e-postadress till alla ägare som innehar minst 25 % av aktierna (vid en komplex struktur, fyll i ALLA namn och e-postadress till den verkliga ägaren som innehar minst 10 % av aktierna)

Bankkontoinformation (kontoinnehavarens namn måste vara detsamma som den juridiska personens namn).